Generalforsamling 2009

Skrevet av web ansvarlig: Anette Røkenes Vedlegg: Kristine Kihle,  08.02.2015

Her ligger linker til det som skjedde på Generalforamlingen 2009.

Pluss at ny link med referat er lagt ut.