Generalforsamling/årsmøte 30.01.2012, redigert 4. januar 2012

Skrevet av Yvonne S. Lange,  08.02.2015
Artikkelbilde

Mandag 30. januar 2012 kl 1800 holder Re travforening generalforsamling/årsmøte.

Også denne gangen samles vi på Restauranten på Revetal. Forslag til saker som skal taes opp i generalforsamlingen sendes styret før jul.

Saksliste: I henhold til DNT's lover:

1. Godkjenning av innkalling.

2. Valg av dirigent, sekretær og to til å undertegne protokollen. 

3. Behandle styrets årsberetning.

4. Behandle revidert regnskap.

5. Fastsette medlemskontingent.

6. Behandle innkomne forslag

a) Jarlsberg Hestegalla

b) Statutter årets hest i Re

7. Valg av styre etter spesielle regler

 

Generalforsamlingen avsluttes med middag med dessert.