Generalforsamling 23.jan. kl. 18.00

10.01.2017
Artikkelbilde

Innkalling til generalforsamling.
Generalforsamling i Re Travforening  avholdes på restauranten på Revetal, mandag 23.01.2017 kl. 18:00.

Saksliste:
a.) Godkjenning av innkalling og saksliste.
b.) Valg av møteleder.
c.) Valg av referent og to til å undertegne protokollen.
d.) Behandle  styrets årsberetning for 2016.
e.) Behandle revidert regnskap for 2016.
f.) Fastsette medlemskontingent for 2018.
g.) Behandle inkomne forslag.
h.) Valg.
- styremedlemmer
- varamedlemmer til styret
- leder og nestleder
- representant m/vara til DNT´s generalforsamling
- representanter m/vara til Travforbundets generalforsamling
- to revisorer m/en vara

Styreleder ved Jarlsberg Travbane AS, Walter Brynhildsen, vil orientere om fremtidig utvikling av anlegget på Jarlsberg Travbane.

Etter den formelle delen av årsmøtet vil det bli servert middag.
Årets meny: Kalvestek, med Creme Brülée til dessert.

Tradisjonen tro blir det utlodding med fine gevinster. 

 Vel møtt!
Mvh Styret i Re Travforening.

PS: Sakspapirer vil etter hvert bli gjort tilgjengelige på Facebook og hjemmesiden til Re Travforening.