Generalforsamling 2015

13.11.2015
Artikkelbilde

Re Travforening inviterer til generalforsamling fredag 15.januar 2016 klokken 19.00 på Stange Gjestegård i Ramnes.

Vi minner om at innkomne saker til behandling må være styret i hende senest tre uker før møtet avholdes.