Generalforsamling

23.04.2021

Lågen Travlag avholder generalforsamling fredag 7. januar 2022.

Generalforsamlingen avholdes fredag 7. januar klokken 19.00. hos Øyvind Bjerkadal, Nordbylendet 101, Hvittingfoss.

Saksliste:
1. Godkjenne innkallingen.
2. Valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne protokollen.
3. Årsberetning.
4. Revidert regnskap.
5. Fastsettelse av medlemskontingent.
6. Innkomne forslag.
7. Valg.
8. Kunngjøring av ”Årets Hester".
9. Orientering fra Vestfold Travforbund.

Gratis bevertning.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 29. desember.

Vel møtt :-)

Mvh styret