1003 Voss Tråvlag

Voss Tråvlag vart skipa 1878, og er eit av dei eldste tråvlaga i landet. Laget har som føremål å organisera alle tråvinteresserte i området, og fremja hesten og tråvet som kulturberarar i lokalsamfunnnet.

Laget er gjennom Vestenfjeldske Travforbund medlem i Det Norske Travselskap (DNT).

Styret for 2017 består av:

Jostein Finne (leiar), Knut Dagestad, Monica Haugland, Lars Lekve og Hallvard Løno. I tillegg til denne heimesida vert det jamnleg posta informasjon på tråvlaget si facebook side.

Ynskjer du verta medlem i laget, finn du eit innmeldingsskjema her.


Aktuelt