1014 Askøy Trav- og Hestesportlag

Innkalling til Generalforsamling Askøy Trav og Hestesportlag

 Onsdag 20 januar kl. 19 00 i Folkets hus, Kleppestø

 

Følgende saker vil bli behandlet:

1.     Godkjenning av innkalling

2.     Valg av dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen

3.     Årsberetning

4.     Revidert regnskap

5.     Fastsettelse av medlemskontingent

6.     Behandle innkomne forslag

7.     Valg av:

a) 3 styremedlemmer; (på valg: Per Viggo Kaland, Michelle Glesnes og Birger Jan Bergesen)

b) 2 varamedlemmer til styret (på valg: Kjersti Follesøy og Frode Rasmussen)

 c) Valg av leder og nestleder for 1 år blant styrets medlemmer

d) Repr og varamedlem til DNT generealforsamling

e) Representanter med personlig vararepresentanter til Vestenfjeldske Travforbunds gen fors.

f) 2 revisorer med 1 varamedlem

g) Valgkomite på 3 medlemmer med 1 varamedlem

 

Saker som ønskes behandlet eller drøftet på Generalforsamlingen må være i styrets hende senest 8.januar 2016

Årsberetningen og regnskap vil bli sendt pr mail og delt ut på møtet

Etter Generalforsamlingen vil det bli avholdt et medlemsmøte.

Har medlemmene saker som de vil ta opp/diskutere har vi mulighet til det her.

ÅRETS HEST utmerkelser vil bli utdelt på møtet.

 Det vil bli servering av pizza.

 

Med vennlig hilsen

Sekretær Askøy trav og hestesportlag


Aktuelt