Generalforsamling i forbundet

Skrevet av Lisa Pickersgill,  04.01.2017

Vestenfjeldske Travforbund innkaller til generalforsamling.

 

Det innkalles til generalforsamling i Vestenfjeldske Travforbund.

Sted: Ellioten Pub, Bergen Travpark.

Tid: Onsdag 08.03.17 kl.18.00

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 3 uker før generalforsamlingen.