Lokale baner i regionen

Skrevet av Lisa Pickersgill
Artikkelbilde
Påselingsbokser på Mo Travbane

I Vestenfjeldske Travforbund er vi så heldig at vi har 3 lokalbaner. Disse befinner seg henholdsvis i Sogn Travselskap, Firda Travlag og Voss Tråvlag.

 

MO TRAVBANE

Mo travbane ligger på Mo Jordbruksskule, ca 10 minutter fra Førde sentrum..
Bana vart først bygd som 600 meter i 1986, men i år 2000 bygde Firda Travlag den om til 800 meter. Nokre år etter fekk vi også lys på bana. Påselings stall med 8 bokser sto ferdig sommeren 2015.

Firda Travlag bruker å arrangere regional premiekjøring 1 gang i året, men bana er mest brukt til trening. Det er ofte fellestrening på Mo, der vi trener flere hester sammen. Dette blir som regel organisert/avtalt på facebook siden vår, som er åpen for alle. Medlemmer i Firda Travlag kan bruke bana og stallen når dei vil, unntatt når heile anlegget er vekkleigd til stevner/arrangement.

Ønsker du å bli medlem i Firda Travlag kontakter du Tor Skilbrei (sekretær) torskilbrei@hotmail.com 

 Se oversiktsbilde, trykk her

Løp å¨Mo Travbane