Styret 2020

Skrevet av J
Leder Heidi Therese Paulsen Telf 99447590   Mail: heidi.therese1@gmail.com  
Nestleder Jostein Barth      
Kasserer Astrid G. Amundsen      
Sekretær        
Styremedlem Lise Hansen      
Styremedlem Linda Tegner      
1. vara Berit Garstad      
1. vara Rune Tellefsen      
         
Valgkommite

ole Dyrkorn (leder)

Henning Myrene

Victoria Tangen

Sverre Kvernes (vara)

     
Revisor

Ole Dyrkorn

Henning Myrene

Jan Erik Barth (vara)

     
   

Representant til Krokheia 1: Jostein Barth                                          

Representant til Krokheia 2: Wera Terese Gulliksen