Stavanger Travklubb

Skrevet av r22test\admin

Velkommen til Stavanger travklubb

Den 13.Februar 1947 ble det holdt konstituerende møte på Kafe Nyborg i Hillevåg.

Det ble på første møte tegnet 43 medlemmer,hvorav 35 fremmøtte.

Adolf Idsøe ble valgt til Stavanger Travklubbs første formann.Styret besto av 5 medlemmer samt 2 varamenn som i dag.

Vedtekter Stavanger Travklubb