Årets hest

11.01.2011

Statutter for klubbens Årets Hest!

Premien for årets hest skal tilfalle den varmblodshest og kaldblodshest som har kjørt inn mest penger på Forus i løpet av sesongen, mens den har vært i eie hos en eller flere av klubbens medlemmer.

A: Innkjørte penger regnes fra den dato hesten kjøpes og / eller samme dato eier blir medlem av Stavanger Travklubb.

B: I tilfelle flere eiere av samme hest, skal innkjørt sum regnes på følgende måte: Eier et medlem hesten alene, blir hele innkjørt beløp regnet med. Eier to medlemmer hesten, og bare den ene er medlem av Stavanger Travklubb, skal innkjørtsummen betraktes som halvparten av den faktiske sum. I tilfelle tre eiere (en er medlem av Stavanger Travklubb) regnes innkjørt sum delt på tre osv. Med andre ord, innkjørtsummen blir delt etter antall eiere som er medlem i klubben eller ikke.

C: Hesteeierens navn må stå på sertifikatet og / eller være registrert i DNT som eier eller en av eierne.

D: Er eier under 16 år, er det nok at en av foreldrene står som medlem av klubben. (Se forøvrig pkt. A)

E: Gamle, fremdeles gjeldende, leiekontrakter som enda er registrert i DNT kommer også inn under de samme ovenstående reglene.

Innstiftet i 1990