910 Sauda Travlag

Sauda Travlag

Høllandstre 3

4200 Sauda

tlf: 52 78 39 16 / 93231238 e-post: kmlalid@online.no  

Leder: Kjell Magne Lalid

Nestleder: Ole M. Øverland Styremedlemmer: Lars Gusdal, Austerheim, Johne Hadeland og Steinar Espeland


Aktuelt