Styret

20.06.2008

Styret 2017:

 

Leder:  Kjell Øystein Håkonsen - 992 77 705 - kjell.o.haakonsen@lyse.net

Nestleder: Elin Lode - 922 19 332 - elin.lode1@kleppnett.no

Styremedlem: Elfin Lea - 451 70 919 - elfinlea@frisurf.no

Styremedlem: Tor Jan Tjosevik - 952 17 718 - torjan.tjosevik@lyse.net

Styremedlem: Tobias Gudmestad - tobiasgudmestad@lyse.net

1. vara:  Stine Håkonsen - stine.hakonsen@rikstoto.no

2.vara: Bent Høgemark - bent.hogemark@lyse.net