Ny hjemmeside

03.07.2008

Vi har endelig fått en ny hjemmeside! :-)

Dnt har oppdatert til et nytt og bedre system. Håper vi nå kan få en mer "levende" side med bilder etc. Der er en del å sette seg inn i, så det vil bli litt innkjøringstid.

Vi beklager at det forløpig er lite informasjon på siden vår, men dette vil bli tatt tak i fremover.

Siden skal bli en informasjonskanal til medlemmene om hva som rører seg i travmiljøet på Jæren samt i Jæren travklubb.