Referat fra medlemsmøte på Kala Travpark

Skrevet av Roger Svalsrød,  27.03.2012
Artikkelbilde
Et fullsatt klubblokale på Kala foto:Roger Svalsrød/hesteguiden.com

Det var invitert til medlemsmøte på Kala Travpark 15. mars 2012, og det møtte et fullsatt  klubblokale med 28  medlemmer  samt Ole Petter Kjenner og Østfold Travforbunds leder Jostein Grav som inviterte gjester.

Det var livlig og høyt under taket med pizza, kaker, mineralvann og kaffe – noe for alle aldre da aldersspennet var stort.

Styret orienterte medlemmene om det arbeidet som var gjort etter 4 styremøter så langt i 2012.

 

  • det ble orientert om DNT/ØTs ”Til start”-prosjekt  hvor flere påmeldte med unghester møter for opplæring og trening blant annet med Stiftelsen Norsk Hestesenters Gunnar Gjerstad på Kala Travpark 8. mai.
  • De medlemmer som har interesse av prosjektet, men som ikke har egen hest er velkomne til å komme og se.
  • det ble orientert om bingomidler og bruken av disse. Barne – og undomsarbeid står i sentrum for disponeringen av pengene, og en gruppe bestående av Anne Alfredsen, Marlen Karlstad, Monica Mathiesen og Roger Svalsrød ble etablert  for å se på hvordan midlene kan brukes til alles beste.
  • et enstemmig medlemsmøte bekreftet riktig underskrift og styret godkjente og undertegnet  på vegne av medlemsmøtet M. Mathiesens signaturrett på DU-søknaden for Bjørnemyrløypa av 2010. Denne sendes således videre i systemet.
  • medlemsmøtet var også enstemmige i at SBT skal fortsette å bidra til å utvikle treningsmulighetene på og rundt Kala Travpark
  • alle var enige i at aktiviteter er viktig for å fremme trav og rekruttering. Det ble fremhevet at det tidligere styre med fokus på Trine Nilsen sin innstas endte opp i et fint arrangement og en flott stand med informasjon, pølse- og mineralvannsalg sensommeren i gågata i Sarpsborg i 2011.
  •  ved større arrangementer på Kala Travpark i regi av SBT påtok Roger Svalsrød seg å ta kontakt med og invitere lokale media/lage forhåndsstoff med foto.
  • alle fremmøtte var også enige om at SBT på eget initiativ skulle lage en folder med informasjon om hva et medlemskap betyr.
  • SBT-dagen på Momarken 1. mai ble diskutert og medlemsmøtet sluttet oppunder at tiltak med buss, billig middag og sosialt samvær også med sponsorer var  svært positivt. Interessen for en OGP-tur var det liten interesse for blant lagsmedlemmene.
  • interessen for en temakveld var også stor. Det ble bestemt at Roger Svalsrød skulle  undersøke muligheten av 2 foredragsholdere. Travtrener Øystein Tjomsland og oppdretter og  andelshesteier Pål Andreassen.

 

Møtet varte til nesten 2200 og frister til gjentagelse senere på høsten, fortrinnsvis før en temakveld.

 

 

For styret

Roger Svalsrød/sekretær