Sett av 1. mai!

Skrevet av RB,  07.02.2012
Artikkelbilde
Momarken travbane


SBT vil i år avholde sin travlagsdag på Momarken tirsdag 1. mai.

I år ønsker vi samtlige medlemmer velkommen til en sosial dag på travbanen, der vi sammen ivaretar våre sponsorer og presenterer travlaget og sporten på beste vis. Vi har leid en buss for felles transport, og jobber med resten av opplegget for denne dagen. 

Vi kommer med mer info så snart programmet er klart, men sett allerede nå av 1. mai for en trivelig travdag på Momarken travbane.

SBT vil forsøke å skaffe sponsorer til samtlige løp denne kvelden og dere er veldig velkomne til å hjelpe til med dette! Ta kontakt med en i styret for ytterligere info.