ØT avholder GF torsdag 16.2.12

16.02.2012

Østfold travforbund avholder generalforsamling i Momarkens lokaler klokka 19 i kveld. Det skal blant annet velges 3 styremedlemmer. 

Fra SBT møter i tillegg til leder, sekretær for nestleder.

Resultat:

Det møtte 27 stemmeberettigede, og det ble valgt inn 2 nye i styret. Det nye styret ser slik ut i 2012:

Leder Jostein Grav

Nestleder Arne Steen

Styremedlemmer Inge Tonholm, Kristin Furulund Strøm og Knut Arne Ødegaard.

Varamedlemmer 1-3: Geir Arne Kristofferstuen, Elisabeth Hernes og Martin Pettersen.

 

Vi kan allerede nå begynne å tenke på aktuelle kandidater til neste års valg, da det ikke akkurat er overrepresentert fra vår region..