Bjørnemyrløypa

Skrevet av TN,  25.04.2012
Artikkelbilde

I 2005 tok noen av SBT’s medlemmer initiativ til å søke DNT om DU-midler, altså pengestøtte til å lage/opparbeide treningsløype for hest tilsluttet det laget som søker, og selvsagt for andre hester som skulle ha et ønske om å bruke tilbudet.

SBT fikk ikke tildelt penger før i 2007, og etter dette har løypa blitt kjørbar hele runden året rundt. Den er i dag godt opparbeidet og videre planer er også på gang. Løypa er i dag en litt kupert løype på ca 1150m. Bjørnemyrløypa er fordelt på to nabogårder, begge med navn Bjørnemyr. Søknad om penger til mer utvikling ligger inne. Neste steg er å kople løypa opp mot et skogsområde, slik at det blir mer muligheter for variert trening. Tilslutt er målet å kople løypa opp mot Kala Travpark. Brukerne av løypa skritter til Kala med hestene i dag også, men håper på å slippe å bruke veien gjennom boligfeltet i fremtiden. –Mulighetene for dette er tilstede, da det er kontakt med kommunen og de er positive til å tilrettelegge for å beholde hest og miljøet rundt Kala Travpark.
På Bjørnemyrløpa er det hester i full sving hver eneste dag, og pga beliggenheten inntil boligfeltet på Surfellingen og Fjelldal er det alltid åpent for rekruttering. Brukere av løypa i dag er fra de minste, med de minste ponniene, til voksne som har holdt på med hest i mange år. Det er også ponnikusker, og de som trener for å bli ponnikusker. Disse ponnikuskene har kommet inn i hestemiljøet nettopp pga denne løypa, og de to stallene tilknyttet til den. :)
Flere av ponnikuskene har også valgt å gå videre inn i travmiljøet med stor hest.
Vi håper aktiviteten på løypa fortsetter, og at det blir mer og mer med tiden som kommer… :)
Her kommer noen bilder av de aktive. :)


Full fart på Bjørnemyrløypa. Julie Andreassen med Cara Libera i tet, Monica Mathiesen med Bjørnemyr Faksen, Maren Elise med Bjørnemyr Vinna, Lurifaxa og Obi Van Kanobi og Hanna Schreiner bakerst. Mai 2012. Foto: Elin Kristin Nilsen


Kaldblods hoppa Maiamy og Shettisen Casanova sammen min sine trenere
Hanna Emilie Blomberg, Maria og Emil Mathiesen  Foto: ekn 2011


Ponnitraveren Tilja sammen med rekrutt Karoline og ponnikusk Hanna på treningstur. Foto 2012


Unikat  og Trine Nilsen i T-kart og Prontole  med Hanna Emilie på ryggen. Vinteren 2010