Endelig saksliste til generalforsamlingen.

Skrevet av Synne,  12.01.2009
Her er den endelig sakslista til generalforsamlingen den 23.01.09
1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av dirigent og referent 3. Årsberetning 4. Revidert regnskap 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Innkomne forslag *Forslag om å fremme forslag til forbundet om å jobbe for en utjevning av oppdretterpengene, slik at de utbetales med en flat stas gjennom hele hestens karriere. 7. Øystein Østre legger frem en presentasjon av ponnigruppa og legger frem noen tanker om arbeid med rekruttering til travsporten. 8. Valg