Lokalkjøring 28.okt er avlyst

Skrevet av Anniken Sande,  22.10.2012

Lokalkjøringen som skulle vært avholdt 28.okt.2012 er avlyst p.g.a for få innmeldinger..