Hestensdag den 2.september 2012

22.05.2012

Lyseren travselskap har i år sendt inn søknad om økonomisk støtte for å kunne arrangere Hestens dag.  Vi har fått kr. 6000,- i bidrag og dagen blir arrangert den 2. september.
Mer info kommer