Generalforsamling

Skrevet av mn,  10.12.2008

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING.

Eidsberg Travkjørerselskap avholder generalforsamling onsdag 28. januar kl 1900 i trenerbua på Momarken.

 

Saksliste:

 

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste.

2.    Valg av dirigent, referent.

3.    Årsberetning.

4.    Revidert regnskap.

5.    Fastsettelse av medlemskontingent for neste år.

6.    Innkomne saker.

7.    Valg iflg normallov for travlag.

8.    Årets hest.

 

 

Saker som ønskes behandlet eller drøftet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

 

Eidsberg Travkjørerselskap 9.desember 2008.