Vår Hovedorganisasjon - Det Norske Travselskap - holder til i Hestesportenshus, Oslo

Skrevet av Elin Kristin Nilsen,  18.02.2008

 

Velkommen til travsporten i Østfold

  

Østfold Travforbund  (Postboks 174  1851 MYSEN) 

er ett av 11 travforbund, samlet i hovedorganisasjonen

Det Norske Travselskap (DNT)

 

Travforbundets formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lover og bestemmelser, herunder for utbredelse og effektivisering av travsporten og hesteavl innen eget distrikt.

Travforbundet   

samler samtlige travlag i sitt distrikt til samarbeid

 

 

·         samarbeide med driftsselskapet (MomarkenTravbane) 

·         for å øke utvikling av travsport i regionen

·         sammen med distriktets travlag tilrettelegge for

           travløp og drive opplysningsarbeid om travsporten

·         avholde høstkonferanse

  

Travforbundet skal virke som koordinator mellom travlagene og DNT

 

Travforbundets høyeste organ er generalforsamlingen

(Generalforsamlingen teller 14 travlag i Østfold) 

 

Travforbundets styremedlemmer velges på generalforsamlingen som avholdes 1 gang i året innen utgangen av februar måned.

Styret er forbundets høyeste myndighet mellom generalforsamlingene

 

Det er i Østfold distriktet totalt 14 lokale travlag som alle er tilsluttet Østfold Travforbund.

  

(alle de lokale travlagene er presentert på hovedsiden travsport.no under forbund/lag)

 

Forbundssekretæren 

 

Travforbundets sekretærfunksjon ivaretas av en ansatt person.

Sekretæren er ansatt i DNT med en arbeidsavtale med 40% stilling.