Tur-/distanseritt for store og små -Meld deg på !

Skrevet av ekn,  15.06.2017
Artikkelbilde
Velkommen til Momarken Travbane !

Bli med på MOMARKENRITTET søndag 3..september 2017 arrangør Østfold Turhestforening i samarbeid med Eidsberg Travkjørerselskap.

Velkommen til MOMARKENRITTET:

 

 

 

 

 

 

Frister:

Eidsberg travkjørerselskap og Østfold turhestforening inviterer til turritt/distanseritt fra Momarken travbane i Østfold, søndag 3.september. Oppmøte klokka 1000. Starttidspunkt klokka 1200.

Det settes opp en egen ponnirittklasse på travbanen.

 

Påmelding: Sidsel Kjeve, thyfaksen@gmail.com

27.08.2017 23:59

(Påmelding er ikke godkjent før bekreftelse er mottatt per e-post.)

 

 

Organisasjonskomite:
Østfold Turhestforening v Øyvind Gryteland 
Ekeberg Rideklubb v Merethe Holby
Eidsberg travkjørerselskap v/Sidsel Kjeve

Råde og Onsøy rideklubb v/Tommy Husebye

Eidsberg rideklubb  v/Emma Johansen

 

Sikkerhet: Alle ryttere under 16 år må bruke sikkerhetsvest under rittet. Hester som sparker skal ha rød sløyfe i halen. Hingster skal ha hingstemerke i hodelaget


Vaksiner: Alle må vise hestepass og gyldig vaksinasjonsattest.

 


Reglement: alle deltakere rir på eget ansvar. Rittet følger reglene til NRYF og alle som deltar er ansvarlig for å sette seg inn i dette. Se; http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/reglement_kr-viii-2015-endringer-synlig.pdf Nærmere orientering gis på ryttermøtet før start.Dommer og starttidspunkt settes opp senere.

 

Forbehold: Vi forbeholder oss rett til å begrense antall startende, samt endre på løypa og tidspunkt for rittet.

 

Stevneavgifter:

Betales til kto.nr: 1020 20 94533  

Senest innen 31.08.2017

Beløp kr 200,-


OBS: Dobbel startavgift ved etteranmeldelse

 

Oppstallingsforhold:

Oppstalling på Momarken må meldes og spilt/boks vil bli tildelt med nummer. Kontakt thyfaksen@gmail.com for oppstalling.

 

Baneforhold:

Distanserittet starter  i løpsbanen på Momarken, før ekvipasjene forlater banen og krysser Vandugbakken (rv-22). Etter ca 1 km gjennom Østreng boligfelt følger rytterne en utrafikkert grusvei til Folkenborg. Her passeres jernbanelinjen via Småbruveien for så å ta av Skjørtvetveien, som er nok en grusvei med fine forhold for alle hastigheter. Ruten følger Skjørtvedtveien til Berg gård, der en drøy kilometer går over nytreskede jorder, før rytterne ankommer Sameia, et større skogsområde. Ruten følger her en smal skogssti hvor det anbefales å skritte, før rytterne ankommer Smerkerud gård, hvor vi setter ut vann til hestene. Fra Smerkerud fortsetter rittet på en grusvei uten biltrafikk, som vanligvis brukes til travtrening før rytterne ankommer Holm gård. Rittet fortsetter så opp Jahrenveien til Jahren gård. Fin grusvei med noe stigning. Fra Jahren gård fortsetter rittet på jordene til Jahren og Holt gård, før rittet fortsetter tilbake til Berg, for deretter å gå rake veien over jordene tilbake til Flaten og retur samme vei som man kom. Rittet avsluttes i løpsbanen med dommerkontroll i vekta i søndre sving. Total lengde 20 kilometer.

 

Grunneierne har gitt tilsagn om at rittet 3.september kan foregå, under forutsetning av at jordene er tresket, og ryttere tar tilbørlig hensyn til landbruksdrift, folk og fe.

 

Kontaktpersoner for stevnet:

Sekretariat: Sidsel Kjeve, 911 84 092

Øivind Gryteland, 924 53 527

 

Internettside:

www.ridestier.no

 

 

 

 Tur-/Distanse ritt for store og små – meld deg på !