Vi kurser alle i vår organisasjon

Skrevet av Elin Kristin Nilsen
Artikkelbilde
Bildet: tillismannskurs på Momarken

 

·        Instruktørkurs

·        tillitsmannskurs

·        lisenskurs for kusker 

·        lisenskurs for montè ryttere

·        ponnikurs

·        treningskvelder, hvordan kjøre hest.

Vi viser også til kunnskapsparken på vår hovedside. (travsport.no)