Styret i Øvre Romerike Travlag

Leder: Odd Roar Knapkøyen

Nestleder: Bente Thorp

Kasserer: Christine Storhaug

Sekretær: Cathrine Olsen

Styremedlem: Kai Johansen

Vara: Merethe Cicilie Rønås