Årsmøtereferat 2015

Skrevet av Barbro Bakke,  10.02.2015

Årsmøtereferatet kan du lese her.

Oversikt over nytt styre 2015