Informasjon fra valgkomiteen

Skrevet av Laila Tranug,  07.01.2014

Valgkomiteen kommer med følgende innstilling til Generalforsamlingen

Styret pr 31.12.13

  • Formann: Tom Kaspersen – på valg
  • Nestformann: Martin Fjeld – på valg
  • Styremedlem: Truls Christiansen – ikke på valg
  • Styremedlem: Laila Tranung – ikke på valg
  • Styremedlem: Thor Richard Hansen – ikke på valg

1.vara: Jens Nordli – på valg

2.vara: Dag Larsen – på valg

 

Forslag fra valgkomiteen:

Tom Kaspersen –tar gjenvalg

Martin Fjeld –tar  gjenvalg

Jens Nordli – tar gjenvalg

Dag Larsen – tar gjenvalg

 

Revisorer:

Bjørg Stumberg og Lene Bredesen stiller begge på gjenvalg

 

Formann velges på Årsmøtet.  Øvrige funksjoner velges på førstkommende styremøte av styret.