Informasjon fra valgkomiteen 2015

Skrevet av Laila Tranung,  07.01.2015

Valgkomiteen kommer med følgende innstilling til Generalforsamlingen

Styret pr 31.12.14

  • Formann: Tom Kaspersen – ikke på valg
  • Nestformann: Martin Fjeld – ikke på valg
  • Styremedlem: Truls Christiansen –  på valg
  • Styremedlem: Laila Tranung –  på valg
  • Styremedlem: Thor Richard Hansen – på valg

1.vara: Jens Nordli – på valg

2.vara: Dag Larsen – på valg

 

Forslag fra valgkomiteen:

Truls Christiansen –tar gjenvalg

Thor Richard Hansen –tar  gjenvalg

Laila Tranung – tar ikke gjenvalg. Valgkomiteens innstilling: Barbro Bakke

Jens Nordli - tar gjenvalg

Dag Larsen – tar ikke gjenvalg. Valgkomiteens innstilling: Evy Marie Brinch

Revisorer:

Bjørg Stumberg - på valg, Tar gjenvalg

 Lene Bredesen - på valg. Tar ikke gjenvalg. Valgkomiteens innstilling: Dag Larsen

Valgkomiteen:

Trine Kaspersen - ikke på valg (1 år igjen)

Mona Lunde - ikke på valg (2 år igjen)

Hilde Mari Stumberg - ikke på valg (2 år igjen)

 

Formann velges på Årsmøtet.  Øvrige funksjoner velges på førstkommende styremøte av styret.