Generalforsamling Nes Travselskap

Skrevet av Laila Tranung,  18.11.2013

Lørdag 18.januar kl 17.00 på klubbhuset på Kulmoen

Generalforsamlingen avholdes i klubbhuset på Kulmoen lørdag 18.januar kl 17.-18.00.

Innkallelsen kan du se her

Tradisjonen tro vil det selvfølgelig være en påfølgende fest som også vil avholdes i klubbhuset. Nærmere info om festen vil komme senere.