Styre

Styre består av følgende:

Helge Lindstad, styreleder

Alf Stordal

Henrik Bjørndalen

Per Erik Hagen, nestleder

Øyvind Rype