Asker og Bærum Travklub

Asker og Bærum Travklub er tilsluttet Oslo og Akershus Travforbund sammen med åtte andre travlag. Klubben ble stiftet i desember 1915 av Trond Toverud og Harald Staver, og har i dag i overkant av 90 medlemmer.

Litt historie:

"I begynnelsen av 1915 oppsto blant travsport interesserede i Bærum, tanken om at danne en travklub for Asker og Bærum. Det var de herrer Trond Toverud og Harald Staver som først bragte spørsmålet på bane. Efter deres initiativ, holdtes i sagens anledning et engere møde i Sandviken, Januar 1915, hvor foruten de to innbyderne, Øystein Næss, Uffo Lidemark og Halvard Østensen var tilstede. Blant de møtende var der enighet om at en travklub for Asker og Bærum skulle forsøkes stiftes. Man var imidlertid av den formening om at en travkjøring først burde avholdes i distriktet, i det man antog at en sådan ville gjøre spørsmaalet mer aktuelt i de to bygder, og mektig bidrage til at vekke interesse for, og øke tilslutningen til en sådan forening. Man besluttede derfor at afholde et travløb på Sandviksbugten i løbet av vinteren. I et senere møde hvor dessuten nogle flere herrer deltog, bestemtes at travløbet skulde afholdes søndag 14. mars, og at det skulle kungjøres som arrangert af Asker og Bærum Travklub. Samtidig oppsattes følgende program forløbet”

1. løb: For 2 aarige heste 500m.
2. løb: 3 aarige og 4 aarige norske heste fra Asker og Bærum 1000m.
3. løb: 3 og 4 aarige heste 1000m.
4. løb: Fritt for alle norske heste 1000m. Hvis rekord bedre enn 2.10, 7m tillæg
5. løb: For 5 aarige norske heste fra Asker og Bærum 1000m
6. løb: Fritt for alle norske heste. Bedre rekord enn 2 min, giver 10 m tillæg. 2000m.
7. løb: 4 aarige og eldre hingster og hopper fra Bærum. 1000m
8. løb: Fritt for alle heste, 2000m. 9. løb: Fritt for alle heste i Asker og Bærum, 1000m.
10. løb: Alle heste født og opdrettet i Norge, 2000m

Dette er utdrag fra styreprotokollen fra 1915, og i desember 1915 ble Asker og Bærum Travklub stiftet på Walles Hotell i Sandvika. Først ble følgende personer valgt inn i styret: Trond Toveud, Harald Staver, Uffo Lidemark, Halvard Østensen og G.H. Østby, men siden ikke Østre Bærum ble representert ble dette valget annulert og nytt avholdt. Trond Toverud, Uffo Lidemark, Harald Stave, Halvard Østensen og Hans Burum, ble valgt til det første styret i travklubben. Som vara representanter kom Haakon Østensen og G.H. Østby. Til å lage lovene for klubben, valgtes Øystein Næss, Otto Furu og Uffo Lidemark. Revisor var Øystein Næss og G.H. Østby og i festkomiteen var Kjøbman Stangeby og bestyrer Bergaunet.