Buer gjenvalgt som leder i OAT

Skrevet av André Ringelien,  10.03.2015
Artikkelbilde
Svein Morten Buer ble gjenvalgt som leder i OAT. Foto: hesteguiden.com

OAT avholdt generalforsamling fredag 6. mars med 133 deltakere til stede.
Møtet forløp veldig greit. Det fremkom noen benkeforslag til de ulike valgene, som det ble foretatt avstemming på.

Av styrets medlemmer ønsket ikke Anita Bernhardsen gjenvalg. Hun har flyttet og vil melde seg inn i travlaget på sitt nye hjemsted. Som styremedlem ble Rune Arild Hansen valgt inn. Han har fungert som varamedlem en periode. Som varamedlemmer var det forslag på to unge jenter. Etter avstemminger ble begge valgt, som henholdsvis 1. og 2. varamedlem.

 

Styret ser slik ut etter valgene:

Styreleder:                  Svein Morten Buer

Nestleder:                   Jan-Fredrik Møller

Styremedlemmer:      Lisa Fredriksen, Thor Richard Hansen, Rune Arild Hansen

  1. varamedlem:        Andrea Lisette Solheim
  2. varamedlem:        Silje Solhaug

 

Protokollen fra generalforsamlingen blir lagt ut så fort den er klar.

Det ble delt ut hederstegn til Oddmund Wallevik for sin innsats i forbundet.