Generalforsamling 2018

Skrevet av Anette Skogstad,  26.11.2017

Det innkalles med dette til generalforsamling i Bodø Travlag lørdag 27. januar 2018. kl. 14.00 i Publikumsbygget

Iht normallov for travlag innkalles det herved til generalforsamling i Bodø Travlag

LØRDAG 27. JANUAR 2018  KL. 14.00 - PUBLIKUMSBYGGET PÅ TRAVBANEN

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være i styret hende 3 uker før generalforsamlingen (innen LØRDAG 6.januar 2018).

Fullstendig saksliste sendes innen 14 dager før generalforsamlingen.

Andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for travlagets medlemmer senest en uke før generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen Styret i Bodø Travlag