Midt-Troms Travlag

Skrevet av Ragnhild Olsen,  09.02.2011

Styret i Midt-Troms Travlag består av:

 

 Leder: Ragnhild Olsen. Telefonnummer:414 61 002 E-post: ragnhildmtt@hotmail.com

  Nestleder: Tom-Christer Nygård. Telefonnummer: 415 62 660

  Styremedlem: Yngvar Fossland. Telefonnummer: 915 40 494

  Styremedlem: Marlen Øvergård. Telefonnummer: 905 95 313

  Styremedlem: Audny Strøm. Telefonnummer: 971 80 570

  1.vara: Marie Ertzaas

  2.vara: Trond Myhre