Utdannelse innen hest

25.02.2009

På Senja videregående skole kan du lære om en hel masse om hest.

VG1 Naturbruk kurs beregnet for deg som ønsker en utdanning innen friluftsliv, naturguiding, jordbruk, skogbruk, husdyr eller gartnerfaget. Både om du ønsker å drive praktisk drift eller ønsker en høyere naturbruksrettet utdanning. Som prosjekt til fordypning kan du velge 6 timer i uka med Hest. På VG1 får du en grunnleggende og god innføring om og med hesten. Det er lagt vekt på mye praksis i stallen og utendørs. Ved siden av det er det også en del grunnleggende teori om hestens anatomi, foringslære, hoven, ridelære, kjøring, stalldrift med mer. VG1 Prosjekt til fordypning Hest er lagt opp mot læreplanen for VG3-opplæring i bedrift. Deler av året kan du fordype deg i et tema som du interesserer deg mer for. Det kan for eksempel være hovpleie, dressur, trav, foring(og mye mer). Vi jobber mot å få til en ordning der elevene kan være litt på utplassering i bedrifter som driver med det eleven ønsker å fordype seg i.

VG2 Heste- og hovslager er året med mest hestefag.

Det er tre programfag som heter Aktivitet med hest, Stalldrift og Hest og hestehold. I tillegg er det 7t i uken med fordypning. I disse timene kan du selv velge hva du ønsker å fordype deg i, som på VG1. Det er i dette faget at skolens nye travhest Joined Forces er blitt mye brukt. Elevene trener, steller og reiser på løp med han som en del av faget. Prosjekt til fordypning VG2 er lagt opp etter læreplanen for VG3 opplæring i bedrift.

I faget aktivitet med hest får elevene lære veldig allsidig bruk av hest. Alt fra tradisjonell bruk som kløving og tømmerkjøring – til ridning og travsport, som er veldig aktuelt i dag. Et spennende fag med mye praktisk undervisning.

Etter bestått på VG2 Heste- og hovslagerfag kan du gå ut i 2års lærlingetid, enten i hovslagerfag eller i hestefag. Etter to år går du opp til fagprøve og kan få fagbrev. Hvis du ønsker generell studiekompetanse for høyskole eller universitet kan du ta et år med allmennfaglig påbygning etter VG2 og/eller lærlingetid.

Med fagbrev i hestefaget kan du søke på travtrenerutdanning, ridelærerutdanning, stallmesterutdanning eller få deg jobb som faglært i stall.

Med fagbrev i hovslagerfag kan du jobbe som hovslager selvstendig.

www.senja.vgs.no kan du lese mer om hva vi holder på med på Senja videregående skole. Bli med på noen spennende og lærerike år!