Referat medlemsmøte 13.juni 2017

Skrevet av Ragnhild Olsen,  20.06.2017
Artikkelbilde

Her finner dere referatet fra medlemsmøtet 13.juni på Mellem Gård

Flott oppmøte av 17 medlemmer i fantastisk solskinn på Mellem Gård. Tone Pettersen disket opp med nystekte vafler og kaffe.

1. Til Start-prosjekt

Travlaget har vært i dialog med Nasjonalt senter for Nordlandshest/Lyngshest(tidligere Nord Norsk Hestesenter) om samarbeid ved et Til Start arrangement. Dette for ungheste i travlaget og N/L-hesten. Styret er positiv til dette da det er mange unghester i travlaget, at det vil være miljøskapende og aktiviteten på travbanen vil øke. NSNL vil være behjelpelig med det administrative og oppstalling.

Styret tar videre kontakt med NSNL.

 

2.  Travlagshesten

Travlaget er meldt på Travlagshesten med en hest. Det er ikke bestemt noe hest eller trener ennå, og travlaget er åpne for forslag til hest og trener. Det er også mulighet for private og benytte seg av denne plassen. Kriteriene finner dere på hjemmesiden til NNTF.

Forslag fra møtedeltakere: Det leies en hest i ett år, hesten oppstalles på NSNL og treningen går på rundgang mellom eierene/medlemmer av travlaget.

Styret hører om mulighet og pris på NSNL.

 

3. Travbanen

Vedlikehold av toppdekket har de siste årene vært noe variabel. Det trengs rutiner for preparering, og oversikt over kostnadene.

Styret kontakter entrepenører/bøndermed traktor i nærheten av banen for prisoverslag. Travbanen prepareres regelmessig, gjerne til helger det ikke er løp, slilk at medlemmene kan benytte en velfungerende bane til rutinekjøring. Det tas også kontakt med Grundnes om mulighet for lån/kjøp av tjeneste til å få kjørt krattknuser på indre bane.

Det er søkt om omdisponering av materialen vi har liggene. Materialen skulle egentlig gå til å sette opp dommertårn. Styret ser det ikke realistist eller økonomisk mulig pr. d.d. Vi ønsker heller å benytte materialen til nye startbukker og ellers reperasjoner som er nødvendige på banen og i hesteringen.

 

4.  LØP  2017

Styret har fått flere henvendelser på at det er ønskelig at det kjøres løp på Olsborgmoen i 2017. 

Fra møtet: Forslag om å kjøre løp(LLP) dagen etter Tromsø har sin kjøring, 29.juli. Det er mulighet for oppstalling og overnatting på Olsborg etter løpene i Tromsø samt at det undersøkes om det er mulig å leie Vikingheimen for en travfest lørdag kveld.

Søknadsfristen for å arrangere ekstra løp 2017 er 15.juni.

Styret sender inn søknad om LLP og tar kontakt med Tromsø Travlag for "godkjenning" av ideen.

Tillegg etter møte: undetegnede har kontaktet Tromsø Travlag, og de var positive til ideen. Søknaden er sendt inne fristen og vi venter på svar.

 

5. NNTF

Vi var heldige å fikk besøk av styremedlem i NNTF, Odd Geir Olsen. Han og styreleder Steve Strøm informerte om saker som jobbes med i forbundet. Deriblandt jobbes det med å åpne opp for finsk kaldblods i tidsløp i Harstad. Dette for å øke antal starthest. Styreleder i NNTF forteller at han har reist rundt på travkjøringene i Nord Norge, og synest det foregår mye positivt rundt om på banene og i travlagene.

 

6.  Hester i travlaget

Som en del av NNTFs annleggskontakt siner oppgaver er å rapportere inn status på de lokale travbanene i Nord Norge til DNT. Vi fikk da spørsmål om hvor mange løpshester/ponnier, unghester og avlsdyr vi hadde i travlaget.

Til et lite lag å være må vi si oss meget fornøyd med dette(legg merke til ant unghester):

Løpshester/ponnier: 15

Unghester: 13

Avlsdyr/ustarta: 21

 

Styret takker for godt oppmøte. Vi sees!