Generalforsamling 2019 saksliste

12.01.2020

Regnskap blir lagt ut så snart det foreligger ferdig revidert.

 

Godkjenning av innkallingen

1) Velge dirigent
2) Referent
3) 2 personer til å undertegne protokollen                                            
4) Behandle styrets årsberetning
a. Dokumenter foreligger på møtet
5) Behandle revidert regnskap
a. Sakspapirer deles ut på generalforsamling
b. Resultatregnskap foreligger på møtet, kan sendes ut elektronisk for de som ønsker det.
6) Fastsette medlemskontingenten for 2020 med utgangspunkt i DNTs generalforsamlingsvedtak etter § 3.3(9).
    DNTs generalforsamlingsvedtak april 2019 Minimumskontingent på kr. 200,-
7) Behandle innkomne saker:
8) Foreta valg
a. styremedlemmer og varamedlemmer til styret
b. Styreleder
c. Nestleder.
d 2 Representanter med varamedlemmer til generalforsamlingen i NNTF varamedlemmene velges i rangert rekkefølge.
e 2 revisorer og 1 varamedlem (for 1 år av gangen)
g. Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem

Innkomne saker
1). Avikling av NNTF sin Generalforsamling: Digital avikling.
2).Medlemsmøter og redusert stalleie hester til start.
3). Utleie av anlegg samt avtale avregning strøm på banen Tromsø Travlag og Vikingur  

Innstilling til valg fra valgkomiteen, Tromsø Travlags årsmøte 26. januar 2020

Styre: Leder: Erik Jæger, gjenvalg (2020-2021?)
Nestleder: Odd Helge Vekve, gjenvalg (2020-2022?)
(Det må tas opp på generalforsamlingen om leder og nestleder skal være på valg hvert sitt år. Skal det evt velges leder for 1 år og nestleder for 2 år, eller motsatt?)
Styremedlem: Maria Mortensen (2020-2022)
Varamedlem 2020-2021:
Une Jensen
Martin Svenning, gjenvalg

Revisorer: Gøril Bertheussen, gjenvalg Rita Sæther, gjenvalg
Representanter til generalforsamlingen i NNTF:

1. Erik Jæger, gjenvalg
2. Odd-Helge Vekve, gjenvalg
3. Une Jensen, gjenvalg
4. Renate Hemmingsen
5. Trond L. Larsen, gjenvalg
Representant til Nasjonalt senter for Lyngshest/ Nordlandshest: Jarle Johansen,
gjenvalg Elisabeth T. Heitmann, vara


Valgkomiteen, Tromsø 11. januar 2020
 
Elisabeth T. Heitmann Trond L Larsen Ragna Kaino

Årsmelding  2019