Styret 2016

27.01.2016

Styret for 2016 består av: 

Leder:

Siri Sivertsen   91366102  / SiriSivertsen@gmail.com

Nestleder:

Bjørge Pedersen   979 82 871 / bjorge.pedersen70@gmail.com

Styremedlemmer: 

Camilla Sivertsen, Birgit Ingebrigtsen, Siren Vonka Danielsen

Varamedlemmer:  

 1. vara: Sonja Jensen 

2. vara: May-Linn Ebeltoft