Styremøte ponnigruppa 07.02.2013

10.02.2013

REFERAT FRA STYREMØTE I PONNIGRUPPA 7 FEBRUAR 2013

Sted: Kiwi kiosk , Sandnes kl 18:00.

 

Til stede.        Elise Sotkajærvi                    juniorrepr

                        Idun larsen                             forelderrepr

                        Torhild Ackermann               ponnitravinstr

                        Linda Pedersen                      ponnitravinstr

                        Johanne Ingebrigtsen             juniorrepr

                        Sonja Jensen                          forelderrepr.

 

Line Varsi kom innom og leverte det nye reglemanget til styremedlemmene. Hun deltok ikke på møtet.

 

Saksliste:        1/13:   konstituering

                        2/13     Aktivitetsplan for travlaget

                        3/13     Aktivitetsplan for ponnigruppa

 

Vi startet med sak

2/13  Aktivitetsplan for Travlaget

Den oppsatte  terminlisten til travlaget ble gjenomgått. Ponnigruppa slutter seg til de aktiviteter som laget har satt opp, og vil i tilegg ha egne møter ved behov. Vi gikk gjennom datoer for medlemsmøter.

Det ble opplyst om at Tavlagets sin nettside var oppe og gikk Siri Sivertsen har ansvar for den.  Alle ble oppfordret til å følge med der, og levere inn stoff til Siri Sivertsen.

 

3/13 Aktivitetsplan for Ponnigruppa

-        Ponnygruppa ønsker å tilby de kusker med ponnier som ønsker det å være med til Boden på Dobbeltrav. Dette foregår 2 helga i juli 13/14 juli. Andre ponnikusker, og medlemmer som kjører ponni har også anledning til å være med. Linda sammen med foreldre påtar seg å organisere dette.

 -        Montekurs. Det har lenge vært etterspørsel etter montekurs. Linda kjører montekurs og påtar seg å sende ut informasjon.

 -        Torhild holder på med trening og kursing på ponnitravskolen. Og vil prøve å få en ny ponni til start i år.

-        Trening med ponni på Tavbanen hver mnd. Oppstart lørdag 27 april, og fortsetter med trening siste lørdag i hver måned. Denne treningen gjelder for alle og er ment som et rekruteringstilbud.

-        I forbindelse med løpsdager arrangerer ponnigruppa, runderidning med ponnier, gjerne med pensjonerte ponnier, og rundekjøring med besøkende på banen. Til dette brukes 2 seters vogner.

-        Linda påtar seg å høre med Harstad om lån av spesiell løpsvogn som er kjøpt inn og skal rullere på banene i Nord Norge. Denne kan vi bruke for å kjøre med gjester som vil ut på banen en tur med stor hest.

-        Grønne midler. Idun sjekker om muligheten for oss til å søke på grønne midler.

-        Ponnigruppa får anledning til å delta på møter i Sør-Varanger travlag, uten stemmerett. Linda deltar på styremøtet 5 mars.

 

1/13     konstituering

Leder:            Idun Larsen

Nesstleder:     Sonja Jensen

Sekretær:        Elise Sotjajærvi

Juniorrepr:      Johanne Ingebrigtsen

Instruktør:      Linda Pedersen

Instruktør:      Torhild Ackermann

Instruktør        Gry Espelid Andersen

 

Møtet sluttet kl 19:00

 

Torhild Ackermann

møterefferent