Møte 03.03.17

Ponni gruppa har årets første møte 03.03.17! :)

Møte referat finner du her:

Møte 03.03.17.pdf