Medlemsregisteret

Hvert medlem kan logge seg inn på DNT's sider og redigere sin egen medlemsinformasjon.

Gå inn på denne adressen: http://medlem.travsport.no/portal/page/portal/travsport

Brukernavn: Ditt medlemsnummer (6 siffer)
Passord: DNT(ditt postnummer) F.eks. DNT1793. Passord kan endres når du logger deg ut.

Hvis du fyller inn mobilnummer og epostadresse, kan du motta korte beskjeder og påminnelser fra styret i travlaget når dette blir sendt ut (ingen kostnad for medlemmene). Husk å oppdatere dette hvis du endrer/bytter nummer eller epostadresse!