Treningsavgift 2019

Treningsavgiften dekker trening på travbanen i perioden denne er åpent.

Treningsavgiften for 2019 er fastsatt til kr. 300,- pr. hest. Maks kr. 500,- for alle hester eid av samme person.  

Dette kan du betale inn til konto nr. 7595 63 53211

HUSK!! Merk innbetalingen med:

 - Navn på hest

- Treningsavgift 2019.