Sør-Varanger modellflyklubb

Travlaget har inngått samarbeid med Sør-Varanger Modellflyklubb.

Sør-Varanger Modellflyklubb er en interesseorganisasjon for alt som har med modellflyging å gjøre.

Dette gjelder friflukt/linestyrt og radiostyrt. Innen radiostyrt så driver vi med fly, helikopter og droner.Klubben er tilsluttet NLF (Norsk Luftsports Forbund) og dermed også NIF (Norges Idretts Forbund). Via NLF så har vi gode forsikringer for dekking av 3 manns skader som kan oppstå.

Som klubb er vi også fritatt for høydebegrensingene på 120 meter og avstandsbegrensingene på 150 meter som privatpersoner må forholde seg til. Klubben har i dag 2 instruktørerog 2 flymodeller med radio som vi kan drive opplæring med på en trygg måte.

Klubben har også 2 modellflybaner, en nede i Sandnesdalen og en på travparken i Pasvik.

Vi er på jakt etter alle som ønsker å holde på med denne spennede hobbyen.

Ta kontakt med Jonny Tlf.90732100, Vidar Tlf.93267151 eller Halvor Tlf.90960802 vist det er noe dere lurer på.