Aktiviteter

Her vil vi legge ut:

-forskjellig om aktiviteter som skal foregå eller som har vært.

- referater fra medlemsmøter.