REFERATER DIVERSE MØTER...

29.09.2016

Felles medlemsmøte i Bodø 27/9 samt møter DNT/NR/NNTF i Harstad 9/9 og 21/9.