INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

13.11.2017
I henhold til normallov for travlag innkalles det herved til generalforsamling i Indre Salten Travlag, søndag 14 januar 2018 klokken 18.30 på Fauske Hotell.
Forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være styret i hende 3 uker før generalforsamlingen (innen søndag  24/12-2017). Fullstendig saksliste sendes innen 14 dager før generalforsamlingen.
Andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for travlagets medlemmer senest en uke før generalforsamlingen.
mvh
Styret i Indre Salten Travlag.