INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

23.09.2018

Vedlagt følger innkalling med saksliste samt info fra leder i valgkommiteen.

Innkalling med saksliste

 

Den ekstraordinære generalforsamlingen 07/10-18 har én sak: Valg.

Leder i valgkommiteen har bedt om at forslag til styremedlemmer er valgkommiteen i hende innen 30/9,

og at de personer som eventuelt foreslås som styremedlemmer er forespurt og har sagt ja til

styreverv i travlaget.

Valgkommiteen består av Merete Engmark, Truls Larsen og Elisabeth Stokland.

Forslag sendes skriftlig til:

Merete Engmark - elsvort@gmail.com

Truls Larsen - tl.fauske@epost.no