protokoll fra styremøte

Skrevet av Martha Susann Dalsbø,  03.03.2011

 

 

PROTOKOLL

fra styremøte 4/2010 i

Ofoten Travlag

 

Tid:

Mandag 24.01.11 kl.1900

Sted:

Hos Yngve Pedersen

Innkalt av:

Yngve Pedersen

Ordstyrer:

 

Referent:

Marianne Leivseth

Deltakere:

Yngve Pedersen, Jack-Ivan Mikalsen, Arnulf knudsen og Marianne Leivseth. Ikke møtt:Karina karlsen og heller ikke varamedlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

Sak 1

Innkalling: ingen merknader.

Sak 2

 

 Innkommende saker: ingen innkommende          

           

Sak 3

 

Forberedelse til generalforsamling.

Sak 4

 

Årets hester i travlaget. Gjennomgang om hvilke hester som blir årets varmblods, årets kaldblods og årets unghest.Det ble diskutert om unghest skulle gjelder 3 og 4-åringer eller bare 3-åringer. Årets unghest gjelder bare 3-åringer i Ofoten Travlag

Sak 5

Yngve orienterer om at Egil Trudevang er gått av, og at det er ansatt ny sportssjef og ny banemester i Harstad.

Sak 6

Jack-Ivan stilte spørsmål til Yngve om hans kjentskap via styret i totonor/nntf om at det er blitt sendt ut mail fra en ukjent person vedr. en travtrener i Nord-Norge. Som vedlegg til mailen ligger det 47 fakturaer

 

09.02.11

Marianne Leivseth

Referent.